Изграждане на градини

Подготовката и изграждането на всеки обект се извършва от специалисти в областта. Даденият терен преминава през всички необходими етапи на обработка, в зависимост от неговото състояние, вида на почвата, средата и т.н.

Следвайки технологично предварително направените проучвания на терена и проектиране на обекта, изграждането на едно градинско или парково пространство минава през следните работни процеси:

  • • подготовка и моделиране на терена
  • • полагане на декоративни настилки
  • • монтаж на градинско осветление
  • • изграждане на поливни системи
  • • изграждане на алпинеуми и скални кътове
  • • направа на водни ефекти
  • • засаждане на дървета храсти и цветя
  • • затревяване

1. Подготовка и моделиране на терена - почистване на терена, санитарни резитби на съществуващи дървета и храсти / или изкореняване на такива, ако е наложително/, борба с налични плевели, след уточняване нивата и наклона на терена – моделиране чрез отнемане на почвен слой и насипване с хумусна почва

2. Полагане на декоративни настилки и монтаж на градинско осветление препоръчително е всички строителни дейности да се извършат преди насипването с хумус и засаждането на растителността.

3. Изграждане на автоматизирана поливна система - Дозираното и равномерно напояване е изключително важна предпоставка за поддръжката на растителността в добро състояние. Необходимо е ежедневно обилно и равномерно поливане, за да запазим тревните площи свежи през летните месеци. Трябва да се знае, че гаранция за нормално развитие на тревата и растителността се дава само при изградена и работеща поливна система.

4. Изграждане на алпинеуми и скални кътове - Моделиране на трена чрез задигане с хумусна почва и оформяне на мини възвишения. Полагане на декоративни камъни, характерни за района и създаване на микро подобие на естствената флора, чрез засждане на алпийски или екзотични растения.

5. Направа на водни ефекти - Създаването на нестандартен и атрактивен воден акцент е впечатляващо и интересно за всеки посетител и наблюдател на вашата градина. Водният ефект подобрява микроклимата с овлажняването на въздуха, въздейства визуално, ефектно се вписва в общата композиция. Той създава и естествен динамичен звуков фон, предразполагащ към релаксация.

6. Засаждане на декоративни дървета, храсти и цветя - Аранжировките се изпълняват по одобрения от клиента проект. Растителността се съчетава по различни критерии: форма на короната, време на цъфтеж, аромат при цъфтеж, обагряне на листата.
При съчетаването на растителните видове се подбират такива, които са адаптирани към нашите климатични и почвени особености. За качественото изпълнение се грижат ландшафтни архитекти, които познават добре характеристиките на различните райони, както и индивидуалните особености и нужди на растенията. Аранжировките често се съчетават с архитектурни елементи, като: саксии, скулптури, шадравани, водопади, алпинеуми, камък, каменни реки и др.

7. Затревяване - идиалният тревен килим придава завършеност на двора. От значение за добрия му вид са добрата подготовка на терена, използването на качествени тревни смески и последващи след сеитбата грижи за тревата – равномерно и редовно поливане, наторяване, валиране, косене и аериране.

Ние подбираме тревни смески според специфичните изисквания на обекта, като семената са с гарантирана кълняемост. Първоначалният ефект на затревяването с тревни смески е след няколко седмици.


За моментален ефект предлагаме и затревяване с тревен чим.