Дренаж спасява цветята при обилни дъждове

Огледайте се сами и ще видите пораженията от прекомерните валежи - подгизнала почва, заблатени, някъде дори зеленясали участъци. Задържането на вода в почвата е много опасно за градинските насаждения. Влагата прогонва кислорода и предизвиква т. нар. вкисване, при което в почвата се натрупват токсични за растенията вещества и се променя почвената флора. Не всички растения издържат даже есенните дъждове, някои изгниват, на други се поврежда кореновата система. За тези опасности трябва да се мисли още когато се планира градината или дворът.

Ако земята е песъчлива и въобще по-рохка и рехава, силните дъждове няма да са фатални. Ако обаче е чернозем или още по-лошо - глина (каквито обикновено са почвите на полупланинските райони и около реките), може да сте абсолютно сигурни, че водата трудно ще се оттича, ако не я принудите. Планирайте градината така, че да се осигури безпрепятствено оттичане. Това може да стане като целият участък се обработи под лек наклон, разбира се, в правилната посока (към улицата или близката канавка, а не към къщата). Може да се оформят и малки вадички в края на двора, които също ще отведат водата. В случаите, когато теренът е силно глинест, няма да минете без дренаж. Съвети просто така за дрениране на двора не се дават - как да стане това зависи от местоположението, ориентацията, насажденията. Затова най-добре е да повикате специалист или поне някой по-опитен съсед или приятел.

Друго решение е оформянето на едно или две ниски полегати хълмчета в градината. Но мерки трябва да се вземат, защото системното заблатяване на двора не само че е неприятно и води до завъждане на комари, жаби и пр. нежелана фауна, но и засолява необратимо почвата. Оттук нататък ще са нужни много повече усилия и средства, за да се справите с положението.