Абонаментна поддръжка на градини

За добрият вид и нормално развитие на растителността във Вашата градина са нужни редовни и навременни грижи. Освен косенето на тревата съществуват постоянни и сезонни манипулации за поддържането на градината Ви в идеален вид. Препоръчително е те да се извършват от професионалисти, не само заради трудоемкостта на работата, но и заради прецизността на отделните операции, които ще Ви гарантират развитието на красива градина без да полагате усилия в това.

В зависимост от интензивността на ползване предлагаме следните два варианта за поддръжка:

1. Еднократно посещение за поддържане на зелени площи - сезонна поддръжка на по-малко използвани пространства, като се прави предварителен оглед, уточняват се изискванията на клиента и се калкулира цената според броя операции, които са включени.

2. Абонаментна поддръжка на зелените площи - включва ежеседмични посещения за периода от април до октомври / или ноември – според метеорологичните условия/.

В абонаментна поддръжка са включени следните дейности:

 • • Сезонни, санитарни и оформящи резитби
 • • Плевене
 • • Прекопаване
 • • Подхранване с амониева силитра
 • • Подхранване с комбинирани торове
 • • Косене
 • • Кантиране /очертаване на граница между тревата и дървесно-храстовите групи/
 • • Подсяване на тревните площи
 • • Аериране
 • • Валиране
 • • Допълване и подмяна на растителност
 • • Засаждане на едногодишни цветя
 • • Почистване на водни ефекти
 • • Почиствне и изхвърляне на отпадъци

За всеки отделен обект изготвяме график за дейностите, които ще се извършват, с цел лесен контрол и по-голяма отчетност пред клиента. Цената на абонаментната поддръжка е фиксирана и включва всички материали и дейности необходими за поддържането на Вашият двор / изключение прави засаждането на нова растителност/.